Pahayag ng Migrante USA sa bagong polisiya ni Trump hinggil sa immigration

Ang Migrante USA ay naniniwalang ang bagong polisiya na ito ay bahagi ng sistematikong panggigipit at atake ng rehimeng Trump sa mga migrante. Gigipitin nito ang mga nag-aapply ng green card na nakikinabang sa public assistance tulad ng MediCare para sa mga matatanda, pabahay at food stamps. Sa ilalim ng bagong polisiyang ito, higit na magiging mahirap pa ang pagkamit ng status dito sa Amerika na sa ngayon ay sobrang mahal at mahirap na. Kung mapatupad, higit na magiging bias ang proseso ng pagkuha ng green card laban sa mga mahihirap na migrante.

Ang Migrante USA ay kasama ng malawak na hanay ng mga migrante at progresibong mga alyado sa pagtutol sa palisiyang ito. Hinihikayat namin ang mga migranteng Pilipinong apektado nito o may tanong na lumapit sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa info@migranteusa.org o pagtawag/pagtext sa (724) 824-3163.

41866357_1881301908657140_670999124291616768_n

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s