Lipad, Layag, Lapag

Mga Kwento ng Pakikipagsapalaran, Pakikibaka, at Tagumpay

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ika-25 na anibersaryo ng Migrante International (MI), inihahandog sa seksiyong ito ng “Lipad, Layag, Lapag: Mga Kwento ng Pakikipagsapalaran, Pakikibaka, at Tagumpay" ang mga sulatin, akdang-buhay, at tinig ng mga migranteng Pilipinong manggagawa at mga migranteng organisador sa buong mundo.

Narito ang mga tula, maiikling kuwento, sanaysay at mga dibuho ng ating mga OFW na sumasalamin sa kanilang mga pinagdaanan at ang panibagong kamalayang kanilang natagpuan mula sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bayan. Kasama rin dito ang mga panayam ng mga piling migranteng aktibista at organisador mula sa iba’t ibang dako ng mundo, ibinabahagi ang kanilang mayayamang karanasan at mga aral na nakamtan mula sa pagpukaw, pag-organisa at pagmobilisa ng mga kapwa nila Pilipino at iba pang mga lahi sa ibayong dagat.

Abangan rin ang paglalathala ng mga ito sa isang aklat antolohiya na ilalabas ngayong taon.

Agalyn Nagase from Japan

Agalyn is a Filipina married to a local Japanese and presently the Chairperson of Kafin Hanno Iruma. She is also the AMMORE  Japan...