Duterte’s “broken vows” slammed as OFWs commemorate Flor Contemplacion’s 22nd death anniversary

On the 22nd death anniversary of overseas Filipino worker Flor Contemplacion, OFWs and families took to the streets alongside workers and other sectors to condemn the Duterte regime’s “broken vows”, among them the failure to end all forms of contractualization, the failure to provide free and decent housing for the poor and the implementation of other neoliberal attacks on Filipino labor.

These, along with widespread unemployment, landlessness and lack of basic social services, are the root causes of forced migration – something that Pres. Duterte promised to make “optional and not a necessity” when he assumed office.

“Now, with the passage of DOLE Department Order 174-2017, packaged as the government’s solution to workers’ problems, contractualization is legalized, aggravating the already rampant problem of labor flexibilization, depressed wages, and, ultimately, more massive unemployment. This without doubt will result in the forced migration of millions more of our workers to seek employment abroad because of desperation and the need to survive,” said Mic Catuira, Migrante International secretary-general.

Duterte’s earlier promise to end contractualization by 2016 was widely welcomed even by OFWs because it brought hope of coming home to a country with decent-paying regular jobs. “Now, with the passage of the DO, in light of the continuing crisis in the Middle East and looming mass deportations of undocumented migrants in the USA and Malaysia, our OFWs are to return to the country only to be forcibly driven away again to seek jobs despite risky conditions abroad,” Catuira said.

Joining the rally were the parents of Jennifer Dalquez, OFW on death row in Dubai, returned OFWs from Saudi Arabia and their families and OFW victims of government neglect.

 Labor export intensified

Catuira also criticized Duterte for perpetuating a more aggressive and detrimental labor export policy in his labor agenda. “Duterte, for all his posturing and promises, has not proven himself different from his predecessors when it comes to peddling Filipinos’ cheap and docile labor to the global market.”

He said that the government’s response to the worsening crisis in Saudi Arabia is testament to the continuing bankrupty of the Philippines’ labor export policy. In July 2016, Duterte promised to repatriate some 11,000 stranded OFWs in Saudi Arabia by yearend. However, on November 22, 2016, DOLE Sec. Bello announced that they “have succeeded in bringing back 3,000 OFWs while the rest have managed to find good-paying jobs in other companies”, saying that the OFWs opted to transfer to other companies, yet their withheld wages and necessary money claims have not been resolved.

“These statements are not only contradictory but treacherous. It now appears that the government deems the Saudi crisis fait accompli, problem-solved, and therefore business-as-usual between the Philippine government and its biggest OFW labor importer.”

“Was the DOLE’s humanitarian mission to Saudi Arabia not really for the main purpose of repatriating stranded OFWs but conducting damage-control for the beleaguered Saudi companies and local recruitment agencies through the facilitation of job transfers? If so, the promise to ‘end the Saudi stranded crisis’ by the end of 2016 was misleading and bound to fail from the start. Bello only succeeded in buying time and ‘rescuing’ the companies and local private recruitment agencies instead of the distressed OFWs. This is unsurprisingly in line with the ‘win-win’ solution and other deceiving, pro-capitalist neoliberal policies that the DOLE has been advocating thus far,” Catuira said.

OFWs support #OccupyBulacan

Catuira said that OFWs around the world also express solidarity with urban poor families under the flag of Kadamay who launched the #OccupyBulacan campaign on March 8.

“They are an inspiration to all sectors and testament to the correctness and strength of unity and collective action to secure the people’s rights and demands. That they remain steadfast despite harassment and threat of state fascism is proof of the Duterte regime’s neglect of the poor and yet another empty promise of change. The #OccupyBulacan families are also Filipino workers who suffer from depressed wages, contractualization and absence of adequate shelter and basic social services. We call on all OFWs and their families to support the #OccupyBulacan campaign,” Catuira said.

Migrante International also called for support for OFWs for food, water and other material support to help the barricades now being staged by Kadamay members in 5 different sites in Pandi, Bulacan. ###

Ipagbunyi ang makabuluhang buhay ni Kasamang Paul Aringo (1992-2017), huwarang lider-kabataan at rebolusyonaryo!

“Ang lahat ng tao ay tiyak na mamamatay, ngunit ang kamatayan ay maaaring mag-iba ng kabuluhan.  Ang mamatay alang-alang sa sambayanan ay higit na mabigat kaysa Bundok Sierra Madre, subalit ang maglingkod sa mga pasista at ang mamatay para sa mga mapagsamantala at mapang-api ay higit na magaan kaysa balahibo.” – Kasamang Mao Zedong
Taos-pusong pakikiramay ang ipinapaabot ng Migrante-Youth sa pamilya, mga kaibigan at kasama ni Paul Aringo.  Ramdam ng bawat isa sa atin ngayon ang pighating dulot ng kanyang pagpanaw.  Nagdadalamhati ang pamilyang migrante at sambayanang Pilipino sa pagkawala ng isang huwarang lider-kabataan at magiting na rebolusyonaryo.

Gayunpaman, sa gitna ng pagdadalamhati ay ang ating pagtanaw ng liwanag ng pag-asang inihatid ng buhay at pakikibaka ni Kasamang Paul.

Mula sa pagiging kabataang manggagawang-bukid sa Cagayan, nagtungo si Paul sa Kamaynilaan upang tumulong sa kanyang mga magulang. Sa Maynila, tumanggap siya ng samu’t-saring trabaho sa palengke ng Bagong Barrio, Caloocan City.

Sa murang edad na 18 taong gulang, pinatunayan ni Paul ang kaniyang kasigasigang matuto at makiisa sa pakikibaka ng mamamayan nang sumali siya sa Anakbayan-Bagong Barrio.  Mula noon ay kumilos siya para mulatin, organisahin at pakilusin ang kabataan at mamamayan. Nanguna siya sa pagtatagumpay ng ilang mga lokal na kampanya at pakikibakang-masa sa komunidad. Isa na rito ang pagresolba sa bangayan ng mga nag-aawayang mga gang ng kabataan sa pamamagitan ng matiyagang pagpapaunawa sa kanila ng halaga ng pagkakaisa ng kabataan sa maralitang-lunsod.

Naging susi rin ang naging papel ni Paul sa pag-oorganisa ng mga migrante at pamilya sa Bagong Barrio.  Ilan sa pinangunahan niyang laban ang pag-oorganisa at pagpapakilos para sa kampanyang “Justice for Rochelle Masubay, isang Saudi DH na misteryosong namatay sa kamay ng kaniyang amo”, at ang “Bring Them Home campaign” o kampanya para sa pagpapauwi sa mga OFW na biktima ng Saudization at mga crackdown sa Saudi Arabia.

Katuwang din siya sa pagtitiyak ng pakikipagkaisa ng kanilang komunidad sa kampanya ng mamamayan laban sa pork barrel at mga paglabag sa karapatang-tao ng Rehimeng US-Aquino.  Sa bawat laban na kanyang sinabakan, tumambad sa harapan ni Paul ang pagkaganid, bangis at abuso ng namamayaning sistema – at kaakibat nito ay ang hamon sa kabataang Pilipino na tahakin ang landas tungo sa tunay na pagbabago.

Gagap ni Paul ang mga pundamental na problema ng lipunan at ang tanging paraan para tuluyang mawakasan ito.  Mula sa paglahok at pangunguna sa mga kampanyang masa sa kalunsuran, nagpasya siyang buong-panahong lumahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan noong 2015.  Sa probinsiya ng Quezon kung saan siya kumilos, ang dating “japorms” na si Paul ay nakilala nang si “Ka Arki” ng masang magsasaka.  Sa BHB niya ipinamalas walang-maliw na paglilingkod at buong-panahong pagsusulong ng demokratiko rebolusyong bayan bilang pulang mandirigma. Hindi siya bumitiw rito hanggang sa kanyang huling hininga.

Sa pakikiba kasama ng masa, natransporma si Paul mula sa isang kabataang pinanatiling mangmang ng rekasyunaryong estado tungo sa pagiging isang mulat na kabataang tinanganan ang kanyang rebolusyonaryo tungkulin.  Kahanga-hanga ang buhay ni Paul dahil naging makabuluhan ito hanggang sa huli.

Mananatiling buhay si Paul sa puso’t isipan ng kabataan, migrante at mamamayang api.  Magsisilbi siyang huwaran sa mga mamamayan at tinitiyak nating may magpapatuloy sa kanyang simulain at dakilang alay sa bayan.

Mabuhay ka, Kasamang Paul!  Ipagpapatuloy ng Migrante-Youth ang iyong pakikibaka at kadakilaan! Isulong at ipagtagumpay ang pambansang demokratikong rebolusyon!

Pahayag ng pagpupugay ng Migrante-Youth, Marso 12, 2017, Iglesia Filipina de Independiente Cathedral, Manila

31 years after EDSA, wield “people power” vs. Duterte’s fascism and broken vows – Migrante

hr-day-tarpOn the 31st anniversary commemoration of the EDSA People Power uprising, global alliance of overseas Filipinos and families Migrante International led protests worldwide in condemning the Duterte government’s “state fascism” and “broken vows”.

“Today’s commemoration happens at a time when the nation is once again engulfed in a new dark era, that of the Duterte government’s rising Marcosian rule amid worsening social injustices. We are gathered here in EDSA today because OFWs and their families stand against human rights violations. We lend our voices against this government’s political suppression and repression of its critics and perceived enemies. We vow to fight any and all forms of curtailment of our civil liberties. What we have stood for in 1986 remains true to this day. Makibaka, huwag matakot,” said Arman Hernando, Migrante-Youth Spokesperson.

Hernando said that today’s EDSA People Power uprising commemoration is also testament to the Filipino people’s continuing clamor for genuine change. “Barely a year into the Duterte presidency, it has become evident that no genuine change awaits the nation. His broken vows include that of ending forced migration and a policy of labor export that cater only to the ruling elite, big business and foreign interests. While we celebrate and commemorate EDSA today, we also affirm our struggle to fight for genuine change. “

“Joblessness, contractualization, landlessness, lack of basic social services and other social injustices are not being addressed. These are the roots of forced migration, the reasons why millions of our OFWs are being forced to leave their families just to survive. These are also the roots of the ongoing armed conflict, that only fundamental societal change can resolve,” Hernando said.

Like in the Marcos era, he said, Duterte’s all-out war against the people will only further force Filipinos to seek security and refuge abroad.

“We call on all freedom-loving Filipinos around the world to rise against state fascism. Let us push the Duterte government to address the root causes of the armed conflict through the resumption of the GRP-NDFP peace talks. The lesson of EDSA is that collective action and struggle can and will defeat fascism. Only through collective action and struggle can the Filipino people ultimately topple the rotten, corrupt system that has produced one tyrant leader after another,” he said. ###

Migrante to Trump, Duterte: Stop criminalization of migrants

Migrante International, the largest alliance of OFWs and families across the globe, strongly denounced the anti-migrant policies and pronouncements of US President Donald Trump in a rally held at the US embassy in Manila today.

This slideshow requires JavaScript.

Trump’s policies has resulted in the arrest and detention of im/migrants in the US, majority of whom are Muslims. The arrests and rights violations followed Trump’s issuance of several executive orders banning the entry of Muslim refugees from Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Yemen, Libya and Syria in the US and ordering the mass deportation of undocumented migrants in the country.

“The Trump administration is keen on focusing on migrants and minorities to distract Americans against the much bigger problem of the neoliberal crisis fatally affecting the economy of the United States. Filipino migrants stand in solidarity with Muslim refugees and migrants of other nationalities in resisting Trump’s racist attacks. It is only through our solidarity that we can fight against US exploitation and fascism. Migrante is one with migrant organizations from various countries in combatting the Trump administration’s repressive policies,” said Mic Catuira, Migrante Secretary-General said.

Catuira further called on President Trump to end threats of deportation of Filipino im/migrants in the US.

He also slammed President Duterte’s statement that he “will not lift a finger” to help the more or less of 310,000 undocumented im/migrants in the US under threat of mass deportation.

According to the Department of Foreign Affairs, there are currently 3.4 million Filipinos in the US, second only to Saudi Arabia in terms of Filipino populace. Of the 3.4 million, around 310,000 are undocumented and are vulnerable to Trump’s repressive policy.

“It is the PH government’s duty to assist all our kababayans abroad, regardless of their status. Do we turn our backs on them when they direly need the help of their government? Should any harm befall our kababayans in the US, Duterte will be to blame if he continues to refuse to lift a finger for them,” Catuira said.

The PH government’s position calling on all undocumented Filipinos in the US to “just come home” is also a very naive and insensitive stance.

“Like all other OFWs, they were forced to seek better pastures in the US due to widespread joblessness, contractualization and low wages, landlessness and lack of basic social services. Over the years, OFWs in conflict-ridden areas have opted to stay and risk their lives and welfare because they know that no jobs await them here. What is the Duterte government’s plan for them should they get deported?” Catuira said.

The plight of OFWs against racism, xenophobia, rights violations and fascism in host countries is a very important agenda in the GRP-NDFP peace talks. ###

OFWs support fight for a national minimum wage and an end to all forms of contractualization

OFWs and families took to the streets alongside workers and other sectors to join the calls for an end to all forms of contractualization and neoliberal attacks on the working class, to junk DOLE Secretary Bello’s Department Order 168, and for a legislated, across-the-board, national minimum wage of P750/day for the private sector and P16,000/month for government employees.

Image result for kmu anti-contractualization

“Packaged as the solution to workers’ problems, Bello’s DO 168 is sugarcoated to hide the Department’s real intention to not eliminate but instead, to intensify and legitimize the already rampant problem of contractualization. Justifying the existence of recruitment agencies, the DO liberates the employers’ obligation under permanent employer-employee relationships on which Philippines and international labor laws are based,” Mic Catuira, Migrante’s Acting Secretary-General said.

During his campaign period, President Duterte firmly stood his ground that contractualization must be put to a stop, even ordering that an “end on endo” must be achieved by the yearend of 2016, a move that was widely welcomed even from overseas. After six months in his office, contractualization remains rampant, and will continue to do so with Secretary Bello’s new Department Order.

We are expecting more or less 350,000 Filipino migrants to be deported or repatriated immediately in light of the ongoing economic crisis in the Middle East and looming mass deportations of undocumented migrants in the USA and Malaysia. They are to return to their home country only to forcibly leave the again to seek decent-paying jobs abroad that they will not be able to find here,Catuira added.

Under the Aquino administration, the number of OFWs leaving the country increased from 2,500 daily to approximately 6,500 daily. This is the result of massive unemployment, low wages, landlessness and privatization of social services.

“Duterte’s pronouncements against contractualization got our OFWs’ hopes up. We lauded his statements when he promised a better Philippines that Filipino migrants will permanently come home to, a Philippines that will not rely anymore on the government’s labor export policy. This vision of a better Philippines cannot be achieved through intensifying and legitimizing the scheme of contractualization. We therefore call on the President, a better Philippines for us OFWs is a Philippines with local, regular jobs and sustainable wages. We call on the President to completely deviate from the government’s labor export policy and instead focus on creating local industries through national industrialization and genuine land reform. Only through these can our OFWs stay in the country for good. Only these will pave the way for a better Philippines.” Catuira concluded.###

Kins of OFWs on death row and in jail abroad: Justice for executed OFWs on death row! Immediate and comprehensive legal assistance for our relatives!

Legal Assistance Sigaw ng Migrante at Pamilya (LAYA!), a network of families of OFWs in jail and on death row together with Migrante International, staged a picket in front of the Department of Foreign Affairs to demand government assistance for their relatives several days after the sudden execution of OFW Jakatia Pawa in Kuwait.

“Dahil sa sinapit ni Jakatia Pawa, nangangamba kami ngayon na ikapahamak din ng mga kaanak namin ang patuloy na pagpapabaya ng gobyerno sa kanilang kaso sa ibang bansa.  Nananawagan kami na matutukan ang kaso ng aming mga kaanak at mabigyan sila ng patas at mabilis na pagkakataon na maipagtanggol ang kanilang sarili,  Editha Dacanay, convenor of LAYA! and mother of jailed OFW said.

According to RA 8042 as amended by RA10022 or Magna Carta for Migrant Workers, when any Filipino worldwide, undocumented or documented, is accused of crimes overseas, they have the Legal Assistance Fund (LAF) to avail, a P100 Million budget for assisting imprisoned Filipinos abroad, as their basic right.  Migrante International, on their part, emphasized the government’s conscious inaction when the LAF was removed from the General Appropriations Act (GAA) on 2014 under the National Expenditure Program of the Aquino Administration. Until now, there is still no clear item for the LAF budget of the DFA, resulting to insufficient legal support for our jailed OFWs.

 

021911_migrante_ofws_death_row_01

Bulatlat.com file photo

 

“Ang sinasabi ng DFA na sa panahon pa lang ng pagkakahuli sa OFW ay may representasyon na ang ating gobyerno ay isang kasinungalingan. Sa maraming kaso tulad ng kina Mary Jane Veloso, Rose Policarpio, Edmar Aquino, at Gregoria Fajardo, ang mga OFW o pamilya nila mismo  ang kayang magpatunay na walang kagyat na tulong ligal na ibinigay ang ating gobyerno. Kalakhan sa kanila ay nabigyan lamang ng tulong ligal kapag naibaba na ng korte ang sintensya. Madalas ding kung hindi binibigyan ay huli o mali-mali ang impormasyong ibinibigay ng DFA sa pamilya. Dapat nang matigil ito. Sinusuportahan namin ang panawagan ng LAYA! na maibalik ang LAF na magsisiguro ng tulong para sa ating mga kababayan,” Arman Hernando, spokesperson of Migrante International said.

Also, according to USec. Jesus Yabes of the DFA-OUMWA, only P9.4 million was used from the P80 million LAF on 2011. The Comission on Audit also reported that on 2012, P2.3 million was overstated in expenses of the DFA because a report has no connection in giving legal assistance. On 2014, former DFA Secretary Alberto del Rosario also said that there was a P41.12 million unused LAF since 2013 and only 258 out of 5,979 imprisoned OFWs were given assistance then. Migrante pointed out this alarming under-utilization and reduction of the budget for LAF of the past regime and prodded the Duterte administration to immediately investigate this.

Aside from reinstatement of the LAF, LAYA! demanded that the LAF be raised to P1 Billion as the P100 Million allocation is clearly not enough for the estimated 9,000 jailed OFWs. As the average legal fees amounts up to US $10,000 per case, only 222 of imprisoned OFWs will be able to benefit from the LAF.

The group also demanded that negligent officials of DFA be held accountable for the troubles they caused to the OFWs and their families. These embassy, consulate and other officials must be dismissed and punished for putting numerous OFWs in danger.

“Ang mga migrante ay itinuturing lamang na bayani habang nagpo-proseso ng papeles paalis ng bansa pero sa panahong kailangan na nila ang kanilang gubyerno, wala na silang naaasahan dito.  Dalawampung taon na ang nakalipas mula nang mabitay si Flor Contemplacion, marami pang sumunod sa kaniya mula noon, ngunit hindi pa rin natututo ang ating gobyerno.  Ilang buhay pa ba ang dapat ibuwis ng ating mga kababayan sa ibang bansa bago totohanang tugunan ang mga kahilingan nila?” Hernando asked.

Migrante International once again said that there can be no other way to completely resolve the problems of OFWs but to address their root causes. The Duterte government’s economic policy should focus on advancing local industries, agriculture and basic services. OFWs will not become victim of injustice in foreign lands once forced migration is totally curbed. The government must decisively deviate from implementing its labor export policy and instead focus on creating regular jobs with living wage at home through national industrialization and genuine agrarian reform.

Walang ibang ginusto ang mga kaanak namin kundi mabigyan kami ng magandang buhay.  Kung may nakabubuhay na trabaho lang dito sa atin, hindi na sana nila kinailangang makipagpalaran at magdusa pa doon sa ibang bansa,” Dacanay concluded. ###

OFWs mourn death of Jakatia Pawa: Justice must be served, heads must roll!

“As we mourn the death of our fellow OFW, we express our strongest condemnation on the government’s failure to save the life of Jakatia Pawa. The previous administrations are guilty of criminal neglect and the current regime is liable of acting too late to stop her execution.”

This was the statement of Migrante International after Philippine post in Kuwait confirmed the death of Jakatia Pawa, a domestic helper from Zamboanga del Norte who was sentenced to death in April 2008 for allegedly killing the daughter of her employer. The verdict was upheld by the Court of Cassation in 2013.

“Her death is a result of the government’s policy of not providing immediate legal assistance to OFWs. We believe that she is not the culprit but the victim of a sorry condition that forced her to work in a foreign land in order to provide a better future for her children. We also believe that she will not have ended up on death row had the Philippine government attended to her case sooner. The government must be held accountable,” lamented Mic Catuira, Acting Secretary General of Migrante International.

According to information gathered by Migrante, the knife that was used in the crime did not have her fingerprints on it and there were no bloodstains of the victim on her dress or body that could link her to the killing.  Throughout the whole investigation and judicial process, Pawa maintained that she was innocentThe government’s failure to provide her a lawyer in the early stages of trial made an unfavorable verdict possible.

“Justice must be served, heads must roll! Nananawagan kami kay Pangulong Duterte na imbestigahan ang kaso at sibakin sa pwesto ang mga nagpabayang opisyal,” said Catuira.

Migrante also challenged President Duterte to immediately call for a review of RA 8042 as ammended by RA 10022 as it does not guarantee the welfare and security of overseas Filipino workers just like what happened to OFW Pawa. According to Migrante’s monitoring, almost 100 OFWs are currently on deathrow and more than 9,000 are in detention, many of those are not provided legal assistance from our government.

“To save the OFWs from the perils of forced migration, what the present administration should ultimately strive to do is to decisively deviate from its 4-decade old labor export policy and focus instead on creating decent and sustainable local jobs for its citizens.” ended Catuira.###