Hustisya para kay Constancia “Connie” Dayag! Kilalanin ang Karapatan at Kagalingan ng bawat OFWs!

Ipinaabot ng Migrante-Philipipines ang marubdob naming pakikiramay sa naiwang mahal sa buhay ni Constancia Dayag. Nakikiisa ang migranteng Pilipino sa hangarin ng kaniyang pamilya na matamo ang katarungan at indemnipikasyon sa pagkamatay niya sa kamay ng kaniyang employer sa Kuwait.

Si Constancia, 47 taong gulang, ay idineploy ng gobyernong ito bilang domestic worker sa kaniyang among Kuwaiti noong Enero, 2016.  Noong Mayo 14, patay na nang dalhin siya sa Al Sabah Hospital sa Kuwait matapos makaranas ng malalang pambubugbog. May bakas din ng paglapastangan sa kanyang pagkababae nang makitaang pinasukan ng pipino ang kaniyang ari.

60361841_2396684023717033_637640340936851456_n (1)

Ikinalulungkot ngunit higit na ikinagagalit namin ang pangyayaring ito. Pagkatapos patayin ang ating mga kababayan na sina Joana Demafelis, Josie Lloren at ilan pang mga domestic worker sa Kuwait noong isang taon, pinatutunayan ng kalupitang sinapit ni Constancia na walang pagbabago sa kanilang kalagayan. Nananatili silang inaalipin ng kanilang mga amo at pinababayaan ng gobyernong Kuwait at Pilipinas. Nagpapatuloy ang patakarang pumapatay sa mga tulad nilang napilitang magsilbi sa banyagang amo sa pag-asang matutugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas.

Pinatutunayan din ng pangyagaring ito na walang silbi ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas. Wala itong pinagtibay kundi ang regularidad ng eksportasyon ng mura at siil na kababaihang manggagawa sa Kuwait.

Kagyat na nananawagan kami na dalhin sa hukuman at maagap na mapanagot ang amo ni Constancia sa kalupitang ginawa nito. Kailangan din na maagap na matugunan ng gobyerno ng Pilipinas ang kahilingan ng pamilya na madalaw nila si Constancia sa Kuwait habang mabilisang ipinoproseso ang pag-uwi ng kaniyang labi sa Pilipinas.

Dapat managot ang gobyerno ng Kuwait at Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan kung saan nagiging bulnerable sa abuso at pagmamalupit ang mga katulad ni Constancia.  Sa kalagayang ganito, nananawagan kami na repasuhin ang MOU ng Kuwait at Pilipinas at tiyakin na ganap na napoprotektahan ang ating mga kababayang manggagawa sa Kuwait. Mula noong isang taon ay naghapag na ang Migrante ng kongkretong hakbangin kung paanong ang mga karapatan ng mga Pilipinong domestic worker sa Kuwait ay mapoprotektahan.

Itigil na ng gobyerno ang pagbabalat-kayo nito na tagapagprotekta ng karapatan ng mga migrante dahil malinaw sa bawat pinipirmahan nitong tratado na mas pinapaboran nito ang interes na ipagpatuloy at pasahulin pa ang ipinatutupad nitong Labor Export Program. Hindi sasapat ang asta nitong tumutugon sa kagyat na pangangailangang pang-ekonomiya ng mga biktima samantalang inutil ito sa pagtitiyak ng ganap na hustisya para sa kanila.

Sa pamilya ni Constancia, nawa’y tibayan ninyo ang inyong kalooban at hindi tumigil sa paghahanap ng katarungan. Kaisa niyo ang mga migrante at buong sambayanan sa inyong laban.