Balik tanaw sa kasaysayan ng sapilitang migrasyon na sinimulan ng dating diktadurang Marcos Sr. Sa ikalawang serye, pinapakita ang sapilitan na pag remit na aabot sa 70% ng buwanang kita ng mga OCWs at ang hindi makasunod ay papatawan ng parusang suspension ng kontrata hanggang sa pagpapauwi sa Pilipinas. Napahinto lamang ito dahil sa inilunsad na protesta ng mga Pilipino sa ibayong dagat.

#neverforget

#neveragain

#NoToMarcosDuterte2022

#EDSAPeoplePower