Labanan ang walang habas na pagkaltas sa badyet para sa mga OFW! Igiit ang mas mataas na subsidyo ng gobyerno para sa mga OFW!

[scribd id=235981740 key=key-HghPS1aHQXsbTcjXUT5N mode=scroll]