Mabuhay ang Kongreso ng Pagkakatatag ng Migrante-Milan!

migrante milanMayo 1, 2016, Milan, Italy — Matagumpay na naidaos sa unang pagkakataon ang makasaysayang kongreso ng Migrante-Milan Chapter nitong nakaraang Mayo uno, kasabay nang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng paggawa. Ito ay inilunsad sa viale Monza 40 Milan, Italy na nilahukan ng humigit-kumulang sa 60 katao na kung saan 56 ang nagpahayag ng kusang-loob na pagsapi.

Sa ilalim ng temang “Pahigpitin ang Pagkakaisa, Isulong Ang Demokratkong Interes Ng Ating Sektor, Itatag Ang Tunay naOrganisayon Ng Migrante”, nilinaw sa mga migrantengmanggagawa dito sa Milan ang napapanahong pangangailangan nito na maitatag ang isang organisasyong tunay na magsisilbi at magsusulong ng interes at kagalingan ng sektor ng migrante kasabay ang pagsusulong ng interes ng sambayanang Pilipino.Naniniwala ito na ang paglutas sa ugat ng suliranin sa lipunangPilipino ang s’yang papawi sa suliranin sa migrasyon ng Pilipinas, kung kaya’t wastong manawagan ng ibayong pagkakaisa sa hanay ng migrante.

Nagkaruon ng maikli ngunit makabuluhang paglalahad ngkasaysayan ng migrasyon sa Pilipinas at sa mga obhetibong kundisyon na nagtulak sa pagkakatatag ng Migrante International nuong 1994. Kabilang din sa kasaysayang ito kung paano angnaging pag-iral ng Migrante-Milan bago pa man idaos ang pormal na kongresong ito.

Matapos ang paglalahad ng kasaysayan, nagkaruon ng payakngunit makabuluhang  parangal sa pumanaw na si kasamang Sol Pillas, tumayong Pangkalahatang Kalihim ng Migrante International (2014-2016). Taas kamaong kinanta ng buongasembliya ang Bayan Ko bilang munting alay sa kasama at bukalsa pusong nag-ambag ang bawat isa ng kaunting halaga bilangtulong pinansyal sa kanyang naiwang pamilya.

Bago talakayin at aprubahan ang saligang batas ng organisasyonay ipinakita at binasa ang mga videoat sulat ng pahayag nangpakikiisa mula sa iba’t ibang balangay at alyadong organisasyontulad ng Migrante-Europe, Umangat-Migrante Roma, KanlunganConsortium-UK, OFW Watch-Italy at ang mismong Migrante International sa pamamagitan ng mensaheng video ni ka Garry Martinez, tagapangulo. Sinundan din ito ng isang presentasyon navideo ng isang anak ng kasapi na kung saan kinanta ang Tatsulokng dating grupong Buklod.

Naging masigla at buhay ang talakayan sa pag-apruba ngbinalangkas na Saligang Batas ng organisasyon kung saannagkaruon ng ilang pagsusog at pag-amyenda, kabilang na ritoang pagtatakda ng sapi at butaw sa organisasyon at ang dalas ngpulong ng asembliya. Sa huli’y pinagtibay at sinang-ayunan nglahat ang Saligang Batas. Ipinakita rin ng mga dumalo angkanilang pagsang-ayon sa pamamagitan ng kusang loob napagpapasa ng kani-kanilang mga membership form at ang ilan ay nagbayad na kaagad ng kanilang sapi at butaw.

Nagkaruon din ng masiglang pagbabahagi sa ilang mga dumalo ngkanilang mga karanasang nagpapatotoo  sa mga suliraningkinakaharap nating mga migrante tulad na lamang ng mganamamatay na migranteng kailangan ng tulong pinansyal ngunithindi miyembro ng OWWA. Halimbawa ito ng ilan lamang samga usaping kagya’t na haharapin ng organisasyon.

Ang halalan ng pamunuan nito ay masaya, masigla at aktibongnilahukan ng lahat kung saan nahalal sina Ed Turingan bilangtaga-pangulo, Cecil Morales bilang pangalawang taga-pangulo, Franklin Irabon bilang pangkalahatang kalihim, Lea Gulle bilangpangalawang pangkalahatang kalihim at si Alma Panis bilangingat-yaman. Binuo din sa asembliyang ito ang mga komite saorganisasyon, edukasyon at propaganda, kultura, tulong serbisyo at pinansya.

Inaprubahan ng pangkalahatang asembliya ang pang isang taonPangkalahatang Programa ng Pagkilos nito na sasaklaw mula 01 ng Mayo 2016 hanggang 30 Abril 2017. Binibigyang diin ng naturang programa ng pagkilos ang pag-oorganisa sa hanay ngmigrante, pagbibigay ng mga pag-aaral at pagsasanay para sa higitpang sandata sa kritikal na pagsusuri ng kanilang sarilingkalagayan bilang sektor, paglulunsad ng mga pagkilos para sakongkretong pagsasakatuparan  ng pagsusulong ng interes at kagalingan ng migrante at sambayanang Pilipino at ang pakikipagkaisa nito sa malawak pang bilang ng iba’t ibangdemokratiko at makabayang sektor at mamamayan ng ibangnasyon.

Umaasa ang lahat na ang kongresong naganap ay umpisa pa langnang tuloy-tuloy na pagpapalakas, pagpapalawak at pagkilos ngMigrante-Milan para sa pagtataguyod ng mga demokratikongkarapatan at kagalingan ng mga ofw at ng kanilang  pamilya.

Mabuhay ang manggagawang Pilipino !

Mabuhay ang Migrante-Milan !

Ed Turingan
Tagapangulo
Migrante-Milan