Nagkakaisang Pahayag ng mga OFWs sa Hong Kong Laban sa Mandatory SSS Membership at sa Hindi Makatwirang Pagtataas ng Monthly Contribution

Noong October 8, 2018, ipinasa ng Senado at Kongreso ang Senate Bill 1753 o Social Security Act of 2018, na naglalayong gawing mandatory ang membership sa SSS ng lahat ng OFWs. Target nitong puwersahang pagbayarin ang 11 milyong OFWs sa buong mundo.  Layunin daw nito na may maipon ang mga OFWS para paghahanda kung magretiro na tayo, o makapag-loan sa panahon ng ating kagipitan.

Para sa aming mga OFWs, mariin naming tinututulan ang patakarang gawing pwersahan o sapilitan ang pagpapa-myembro sa SSS at pagtataas ng singil nito batay sa mga sumusunod na mga kadahilanan:

1.  Malaking pampinansyal na pasanin ito para sa mga OFWs

Ayon sa mga balita, mula P990 hanggang P1,760 kada buwan ang babayaran ng mga OFWs. Inaasahang aabot P2,400 kada buwan ang babayaran kapag nagtaas ng premium ang SSS simula sa 2019. May kabigatan ito lalo na sa mga gipit nating mga kababayan at sa mga kagaya naming maliliit ang kinikita.

Para sa mga may kakayanan at mga may kagustuhan na mag-member at magbayad ng buwanang hulog sa SSS, maari silang mag-subscribe sa voluntary membership. Hindi kailangang gawin ang “mandatory” o sapilitan? Paano naman ang mga walang kakayanan na magbayad?

2. Pwersadong bayaran ng mga OFWs maging ang bahaging dapat ay ang employer ang magbabayad.

Kaiba sa Pilipinas, ang buwanang bayad sa SSS sa abroad ay solong babayaran ng mga OFWs. Walang kontribusyon dito ang mga employers. Isa pa, ang mga OFWs sa Hong Kong at maaring sa iba ding mga lugar ay walang kaseguruhan sa trabaho. Marami kundi man lahat ng mga biglaang mapapauwi dahil sa premature termination ng kontrata ay hindi na kakayaning ituloy ang pagbabayad sa SSS. Paano na ang halagang naihulog naming sakaling hindi na naming ito maituloy-tuloy.

3. Mga kwestyonableng sahod, benepisyo at gastusin ng administrasyon ng SSS

Ang pinaka-malaking anomalya sa SSS ay ang paglustay sa pondo nito ng mga opisyales, board members at mga politikong nangangasiwa nito. Habang maganit sila sa pagtataas ng pensyon ng ating mga senior citizens, mabilis naman sa pagtataas ng singil sa mga miyembro. Milyon-milyon ang tinatanggap na mga allowances, bonuses at sahod ng mga opisyal ng SSS. Ang mga miyembro ng SSS ang pumapasan, pero hindi sila ang nakikinabang.

4. Dagdag-pensyon, HINDI dagdag-singil

Ang pagtataas ng buwanang kontribusyon sa SSS ay hindi makatwiran. Ginagawang dahilan ng SSS administrayion ang pagpapahaba ng buhay ng pondo ng SSS para bigyang katwiran ang dagdag-singil ngunit pinagtatakpan nila ang daan-daang milyong mga sweldo at allowances ng mga opisyal at board members ng SSS. Hindi rin nila aktibong kinokolekta at hinahabol ang bilyon-bilyong pisong mga kontribusyon na hindi binabayaran ng mga tiwaling mga kumpanya at korporasyon.

Nakasaad din sa batas na maaring magpasok ng pondo ang gobyerno mula sa taunang badyet nito para punan ang pondo ng SSS. Sa laki ng taunang pondo ng gobyerno, marapat lamang na maglaan ito ng para sa pensyon ng mamamayan. Kung ang ponding napupunta sa korupsyon ay ilalaan sa pondo ng pensyon sa SSS, hindi kakailanganin na magdagdag ng singil sa mga miyembro nito.

5. Kawalan ng konsultasyon sa mga organisasyong tunay na kumakatawan sa mga OFWs

Sa mga isinagawang Committee Hearing at konsultasyon kaugnay ng batas na ito, tanging mga kinatawan lamang ng mga recruitment agencies at mga naimbita. Hindi nila bibnibitbit ang tunay na sentimyento ng mga OFWs sa mahalagang usaping ito.

Kinakailangang magsagawa ng malawakan at bukas na konsultasyon ang pamahalaan, DOLE at ang SSS sa mga kinatawan ng mga OFWs sa Pilipinas at sa mismong mga bansang kinaroroonan naming mga manggagawa na direktang apektado ng batas na ito.

Dahilan sa mga nabanggit na limang kadahilanan, kami’y nananawagan sa SSS, sa DOLE at sa pamahalaan at huwag ituloy ang implementasyon ng mandatory SSS membership at ang dagdag-singil nito.

21 April 2019

Nilagdaan:

 1. Abra Migrant Workers Welfare Association (AMWWA)
 2. Abra Tinguian Ilocano Society (ATIS)
 3. Association of Concerned Filipinos in Hong Kong (ACFIL-HK)
 4. BAYAN Hong Kong & Macau
 5. Cordillera Alliance (CORALL)
 6. Filipino Friends in Hong Kong (FFHK)
 7. Filipino Lesbians Organization (FiLO)
 8. Filipino Migrant Workers’ Union (FMWU)
 9. Filipino Migrants Association (FMA)
 10. Filipino Women Migrant Workers Association (FILWOM)
 11. Friends of Bethune House (FBH)
 12. GABRIELA Hong Kong
 13. LIKHA Filipino Cultural Organization
 14. MIGRANTE Macau
 15. Pangasinan Organization for Welfare, Empowerment and Rights (POWER)
 16. Pinatud a Saleng ti Umili (PSU)
 17. Promotion of Church People’s Response – Hong Kong (PCPR-HK)
 18. United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-MIGRANTE-HK)
 19. United Pangasinan in Hong Kong (UPHK)