Pulang saludo ang pinapaabot ng MIGRANTE International sa isang magiting na lider at Ina ng mga nakikibakang mamamayan para sa tunay na demokrasya, hustisya at kapayapaan.

Nagpapaabot din po kami ng isang taos pusong pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni Nanay Mameng sampu ng kanyang mga kaibigan at kasama lalo na sa Kadamay.

Si Nanay Mameng Deunida ay tulad sa maraming Ina na mga Migranteng Pilipino na nakikibaka sa araw-araw para mabuhay at handang ipagtanggol ang kapwa mga migrante maging kababayan man o ibang lahi na mga migrante.

Si Nanay Mameng ay inspirasyon ng maraming mga lider migranteng kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit inimbitahan si Nanay Mameng sa Hong Kong para magbigay ng talumpati sa pagpupulong ng isang pinakamalaking organisasyon ng Migranteng Pilipino at binubuo ng halos 99 porsyento na mga kababaihan. Isa din ito sa mga balangay ng MIGRANTE International.

Ang naging karanasan ni Nanay Mameng bilang isang lider ng mga maralitang lungsod ay balon ng mga kaalaman para sa pagmumulat, pag oorganisa at pagpapakilos sa masang api at pinagsasamantalahan. Kaya’t nararapat lamang na ito ay patuloy na alalahanin at magsilbing gabay lalo na sa mga susunod na henerasyon ng mga aktibista.

Si Nanay Mameng, nung nabubuhay pa, bagama’t may edad na at may karamdaman ay patuloy na nakaugnay sa nakikibakang mamamayan. Hindi sya kailan man nagputol ng ugnay at patuloy na naging tagapag salita sa mga pagkilos ng mamamayan at pagpupulong. Muli, isang pulang saludo at pagpupugay sa iyo Nanay Mameng. Ang Mameng ng mga nakikibakang mamamayang Pilipino! Rest in Power!