Pahayag ng Migrante Italya ukol sa Dayaan 2019

Tulad ng dapat naming asahan, ang naganap na oversea’s voting dito sa Italya ay isang malawakang disenfranchisement sa mga mga botanteng ofw. Mula sa naitalang 62,920 rehistradong botante, 13,006 o 20.67% lamang ang nakaboto, mababa ng mahigit isang libo kumpara sa halalan 2016 at higit paring mababa kung ikukumpara sa 167,859 na napatalang bilang sa census ng Italya, kahit ipagpalagay natin na isangkaapat (⅟₄) ng kabuuang bilang na ito ay hindi mga kwalipikadong botante.

Bago pa man maganap ang aktwal na halalan, ipinaabot na ng mga balangay ng MIGRANTE sa Italya sa embahada, konsulado at COMELEC, sa pamamagitan ng pakikipagdiyalogo, na ang kanilang desisyong gawing postal voting lamang ang paraan ng pagboto ay nangangahulugan ng higit pang pagpapaliit ng bilang na maaaring makaboto. Malaking kapabayaan sa bahagi ng COMELEC at ng embahada’t konsulado ang hindi maagap na paglalabas ng malawak at maayos na impormasyon sa paraan ng pagboto gayong nagkaruon na sila ng ganitong desisyon sa maagang bahagi pa lamang ng Nobyembre 2018.

Higit pang pinalala ito nang kawalan ng maagap na abiso sa pagtatakda ng deadline para sa mga rehistradong mga botante na nakalipat ng tirahan pagkatapos ang eleksyong 2016, na mag-update para sa pagpapadala ng kani-kanilang mga balota. Dahil din sa ang mga ballot packet ay hindi mga registered mail kundi karaniwang postal stamp lamang, may hindi matiyak na malaking bilang na mga balota ang hindi nakarating sa mga botante at may ilan namang huli na nang dumating.

Kung kaya’t mismong ang COMELEC sa pamamagitan ng embahada at konsulado ay nagpalabas ng gipit na sa panahong anunsyo na ang mga hindi nakatanggap ng mga balota ay maaaring magtungo sa kanila para makahingi ng spare ballot. Sinagkaan din ang dapat sana’y maayos at mabilis na pagbabalik ng mga ballot envelops. Sa kadahilanang ang mga ito’y walang return stamps, kinakailangan pang ang mga ofw mismo ang gumastos sa pagpapadala nito.

Maging ang talaan ng Certified Voter’s ay hindi naging masinop, may ilang mga botante ang nawawala sa listahan bagaman nakaboto nuong nakaraang eleksyon. Mayruon namang nakatanggap ng dalawang balota sa isang ballot packet. Samantala, hindi na nabigyan ng kaliwanagan ang aming reklamo kaugnay sa isang insidente nang pag-iiwan ng campaign material ng senatorial slate ng kasalukuyang administrasyon sa lugar ng botohan.

Ang halalang ito ay isang malinaw na pagbabaliwala sa karapatan naming mga ofw. May malaking takot ang administrasyon ni Duterte na madinig ang tunay na sigaw ng mga migrante sa labas ng bansa, kung kaya’t puspusan nitong hinahadlangan na lumaki ang bilang ng mga dapat makaboto. Hindi tinatapos ng eleksyong ito ang laban ng mga ofw at pamilya nito para sa karapatan at kagalingan ng sambayang Pilipino. Maaaring natapos na ang punong punong anomalyang eleksyon subalit magpapatuloy ang aming paglaban para sa lipunang wala nang sapilitang migrasyon.