Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Ika-25 na Anibersaryo ng Migrante International (MI) ngayong darating na Disyembre 2021, inaanyayahan ang lahat ng Migranteng Pilipino mula sa lahat ng dako ng daigdig na mag-ambag ng kanilang mga sulatin at akdang-buhay para sa koleksyong pinamagatang “Lipad, Layag, Lapag: Mga Kwento ng Pakikipagsapalaran, Pakikibaka, at Tagumpay.” Ilalathala ito sa taong 2022.

Ang tema ng koleksyon ay “Ipagdiwang ang mga Tagumpay at Pakikibaka ng Nakaraang Dalawampu’t Limang Taon! Sumahin ang ating mga Karanasan at mga Aral sa Pagpukaw, Pag-organisa, at Pag-mobilisa ng mga Pilipino at ng kanilang mga Pamilya sa Ibayong-Dagat.”

Hangad nating makaipon ng mga karanasan ng pakikipagsapalaran, pagsasakripisyo, pagkamulat, pag-oorganisa, pagkakaisa, at pakikibaka para sa karapatan ng mga migranteng Pilipino at iba pang mga migranteng manggagawa sa daigdig. Bukas ang panawagan sa lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bayan o nangibang-bayan sa Asia Pacific, Middle East, Europe, Canada at USA, at maging sa mga seafarer.

Maaaring magsumite ng mga kwentong buhay, salaysay ng karanasan, testimonya, reportahe, interbyu, sanaysay, maikling kwento, dagli, o tula na nakasulat sa Ingles o Filipino o iba pang mga wika na mahahanapan ng tagasalin. Maikokonsidera rin kahit ang mga akdang nailathala na dati sa ibang mga publikasyon. Tumatanggap rin kami ng mga konbtribusyong grapiks tulad ng larawan, litrato, sketches at drawing o komiks.

Para sa mga ipapasang sulating hindi lalagpas sa 5000 words na haba, iemail ang dokument na naka-MS Word format. Para naman po sa mga ipapasang larawan, drawing o grapiks, ipasa bilang jpeg file na may 150 dpi resolution.

Deadline: October 29, 2021

Email: [email protected]